Kategorie Konkursy

Certyfikat CIVIS ET PATRIA

   W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole wzięło udział w konkursie „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” zorganizowanym po raz szósty przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej pod Patronatem Honorowym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Nauczyciele wraz z dziećmi opracowali i  zrealizowali projekt pod nazwą „Tu zaczyna się moja miłość do Ojczyzny”. Działania, których efektem było wzmocnienie więzi dzieci – członków społeczności lokalnej – z „najbliższą Ojczyzną” oraz kształtowanie postawy obywatelskiej, zostały opisane i przedstawione w formie prezentacji multimedialnej...

Czytaj więcej

Statuetka i tytuł „EKOPRZEDSZKOLE 2015” dla Publicznego Przedszkola w Ołpinach

eko-przedszkole-malych-odkrywcow-1334827554

     Nasze przedszkole brało udział w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2015”, realizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Celem projektu było m.in. utrwalenie i pogłębienie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej oraz budowanie świadomości ekologicznej. Więcej informacji na www.kuratorium.krakow.pl.

Małgorzata Grędel

Czytaj więcej

Podsumowanie II edycji projektu „Czysta Małopolska. Ziemię mamy tylko jedną”

      W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole wzięło udział w II edycji projektu ekologicznego „Czysta Małopolska” pt. „Ziemie mamy tylko jedną”, zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Projekt adresowany był do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa małopolskiego a jego cel to: zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, wody i gleby oraz kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży w codziennym życiu.

W ramach projektu od listopada 2014r. do maja 2015r. w przedszkolu przeprowadzonych zostało szereg działań ekologicznych. 18 czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się konferencja podsumowująca...

Czytaj więcej

Osiągnięcia dzieci w konkursach

W miesiącu marcu dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Gminnym konkursie Wielkanocnym zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach. Wspólnie przygotowaliśmy tradycyjne i nowoczesne pisanki, stroiki świąteczne oraz kartki. Nasze przedszkole otrzymało wyróżnienie w kategorii: stoisko wielkanocne.

W II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mam Talent” wyróżnienie zdobyła Oliwia Sroka i Karolina Strugała a w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logopedyczno – Plastycznym „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie” – trudne wierszyki łamiące języki – wyróżnienie otrzymała Oliwia Sroka.

I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Gniezno – pierwsza stolica Polski” zajęła Karolina Strugała.

Wszystkim serdecznie gratuluje...

Czytaj więcej

Konkurs: ,,Moja eko- książeczka”

W marcu nasze przedszkole ogłosiło konkurs plastyczno- literacki ,,Moja eko- książeczka”, którego celem było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich, plastycznych dzieci, zacieśnianie więzi rodzinnych. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców, jego przedmiotem było wymyślenie bajki o treści ekologicznej przez dziecko, zapisanie jej w formie tekstu przez rodzica i zilustrowanie tej bajki przez dziecko z wykorzystaniem surowców wtórnych. Realizacja projektu: ,,Czysta Małopolska” i udział w kampanii społecznej: ,,Cała Polska czyta dzieciom” stały się inspiracją do zorganizowania tego konkursu Na konkurs wpłynęło 23 prace wykonane przez 20 uczestników...

Czytaj więcej

Udział w konkursie muzycznym

Dnia 19.01.2015r. w Domu Kultury w Szerzynach odbył się VII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, w którym wzięły udział dwa zespoły z naszego przedszkola

  • zespół Góralskie nutki, w składzie: Patrycja Gryboś, Julia Kołek, Natalia Słota wykonał pastorałkę ,,Hej, w dzień narodzenia”
  • zespół Krakowskie rytmy tworzyli: Paulinka Bochenek, Wojtuś Niemiec, Karolinka Strugała zaśpiewał pastorałkę ,,Aniołek maleńki jak wróbelek”

Wykonawcy otrzymali podziękowanie za udział i słodkie upominki.

Halina Mikrut

Czytaj więcej

Sukcesy w konkursach plastycznych

Na przełomie listopada i grudnia dzieci z grupy najstarszej brały udział w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych.

  • konkurs ,,Cztery pory roku z wycinanką” zorganizowany przez Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 w Częstochowie – wyróżnienie dla Karolinki Strugały
  • konkurs ,,Bezpieczne kontakty z przyrodą w czterech porach roku”, organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 6 w Opolu – III miejsce zajęła Karolinka Strugała a wyróżnienie otrzymała Zuzia Gabryel.

Dziewczynkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Halina Mikrut

Czytaj więcej

Sukces w konkursie plastycznym

W listopadzie przedszkolaki z grupy II (4-, 5-latki) wykonały prace plastyczne na ogólnopolski konkurs „Gdy bezpiecznie jest wokoło to Sznupkowi jest wesoło”, zorganizowany przez Przedszkole nr 8 w Mysłowicach. Paulinka B. zajęła II miejsce w tym konkursie i w nagrodę otrzymała dyplom oraz książeczkę.

Nina Solecka

Czytaj więcej

Konkurs recytatorski

Dnia 23.10.2014r. odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: ,,Wiersz przedszkolaka”. Na konkurs, który kierowany był do dzieci 5-6 letnich należało przygotować jeden wiersz wybranego przez siebie autora. Celem konkursu było m.in. kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozbudzanie zainteresowań poezją dla dzieci, dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, wyłanianie młodych talentów oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności na większym „forum” . Do zmagań konkursowych przystąpiło 23 dzieci. Mali artyści zachwycali naturalnością oraz swymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi...

Czytaj więcej

Wyróżnienie w konkursie plastycznym pt: „ Jak wygląda Twój plac zabaw?

Dzieci z najstarszej grupy brały udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, ogłoszonym przez „Wychowanie w Przedszkolu”. Plac zabaw, jakim dysponuje nasze przedszkole jest kolorowy i bezpieczny. Dzieci tu czują się swobodnie, lubią tu przebywać, odpoczywać i ćwiczyć swoją sprawność. Praca, którą wykonały była kolorowa i zawierała wiele ciekawych szczegółów. Mali artyści przedstawili wspólne zabawy kolegów i koleżanek z naszego przedszkola. Praca bardzo się spodobała, dlatego otrzymaliśmy dyplom i wyróżnienie. Przysłano nagrody: książkę pt. „Basia i plac zabaw”, czasopismo „ Wychowanie w Przedszkolu” oraz wydanie specjalne „Kalendarzowy kram”.
Konkursy plastyczne motywują przedszkolaków do kolejnych działań na różnych szczeblach rozwijaj...

Czytaj więcej

Konkurs „Młode Talenty”

     20 maja 2014r. w Domu Kultury w Ołpinach miał miejsce konkurs wokalno-instrumentalny „Młode Talenty” zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach. Nasze przedszkole reprezentował solista Jakub Niziołek oraz zespoły z każdej grupy: „Góralki”, „Krakowiacy” i „Odkrywcy”. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Osiągnięcia przedszkolaków

Czytaj więcej

Konkursy Wiosną

miniatura1 W celu poszerzenie zakresu działalności naszego przedszkola oraz promocji w środowisku lokalnym i krajowym na przełomie       marca i kwietnia przedszkolaki uczestniczyły w kilku konkursach. Były to:

– ogólnopolski konkurs plastyczny „Logopedyczne głoski” zorganizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 12 w Mielcu

– międzynarodowy konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych ogłoszony przez  Kuratorium Oświaty w Krakowie

– gminny konkurs piosenki „Odkrywamy młode talenty” zorganizowany przez GCKiCz w Szerzynach, którego celem było  kultywowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży,

– powiatowy konku...

Czytaj więcej

Konkursy 2011/2012

konkursy

Mając na uwadze umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci

staramy się rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Owocem tej pracy jest szereg

konkursów w których dzieci brały udział, oraz otrzymane wyróżnienia i dyplomy.

Czytaj więcej