Miesięczne archiwum Lipiec 2020

Certyfikat za udział w akcji „Dzieci uczą Rodziców” pod patronatem MEN

Od listopada 2019 r. nasze przedszkole brało udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców”,  skierowanej do dzieci i ich rodziców. Organizatorem  akcji było Centrum Rozwoju Lokalnego pod honorowym patronatem MEN. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy oraz zachęcanie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. Od listopada 2019 r. przedszkole co miesiąc otrzymywało materiały dydaktyczne tj. konspekty, prezentacje multimedialne oraz zadania do wykonania przez dzieci podczas zajęć przewidzianych na dany miesiąc...

Czytaj więcej