Miesięczne archiwum Sierpień 2015

Projekt ekologiczny „Młodzi i odpowiedzialni” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szerzyny

Gmina Szerzyny realizuje projekt „Młodzi i odpowiedzialni”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szerzyny”. Nasze przedszkole przystąpiło do tego projektu, w związku z tym zachęcam do zbierania butelek PET (plastikowe po napojach). Nagrody zostaną zakupione ze środków WFOŚiGW w Krakowie. Szczegółowe informacje można będzie uzyskać na pierwszym zebraniu ogólnym dla rodziców. Zapraszam do włączenia się w akcję. Życzę dalszych wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Małgorzata Grędel

Czytaj więcej