Dokumenty

Misja Publicznego Przedszkola w Ołpinach:

  • Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka a personel otwarty na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców

  • W przedszkolu każde dziecko osiąga sukces
  • Wszystkie dzieci traktowane są jednakowo, choć każde rozwija się indywidualnie

  • Przedszkole w realizacji programu wychowawczego koncentruje się na aspektach prozdrowotnych: kultura fizyczna, zdrowie psychiczne, żywienie, ekologia

  • Przedszkole dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, by zabawy miały twórczy charakter

  • W przedszkolu personel współpracuje ze sobą dla dobra dziecka, jego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa

  • Myślą przewodnią przedszkola jest: „Zdrowe, radosne i uśmiechnięte dziecko to szczęście dla rodziców i zadowolenie wychowawcy”