4 Pory Roku w Ogrodzie

projekt

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OŁPINACH – REALIZACJA PROJEKTU „CZTERY PORY ROKU W OGRODZIE”

W roku szkolnym 2008/09 Publiczne Przedszkole w Ołpinach realizowało projekt pod nazwą „Cztery pory roku w ogrodzie” w ramach programu dotacyjnego Fundacji Partnerstwo dla Środowiska „Szkoły dla Ekorozwoju 2008 – Zadbajmy o wspólną przestrzeń”.  Jest to międzynarodowa inicjatywa, realizowana od  2004r. na terenie Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej oraz w Polsce: na Dolnym Śląsku, w Lublinie i Rzeszowie a od 2008r. w Małopolsce i na Mazowszu. Projekt jest finansowany przez Fundusz Partnerstwa ze środków pochodzących z firmy Toyota.

Na realizację projektu otrzymaliśmy 3.500zł, za co został zagospodarowany teren przed budynkiem przedszkola oraz zakupiono potrzebne narzędzia, m.in. podkaszarkę. Termin realizacji trwał od 19 maja 2008 do 15 kwietnia 2009.

Zgodnie z harmonogramem zostały wykonane następujące zadania, m.in.: zorganizowanie akcji promującej, projektowanie ogrodu, pozyskanie partnerów, prace nad zagospodarowaniem terenu, działania edukacyjne z dziećmi oraz konkurs na najładniejszy ogród w Ołpinach.

W realizacje projektu zostały włączone różne podmioty. Przygotowaniem podłoża tj. usunięciem chwastów, niwelacją terenu zajęli się pracownicy skierowani przez Urząd Gminy Szerzyny oraz rodzice. Problem odprowadzenie wody deszczowej z rynien rozwiązał sołtys Sołectwa Ołpiny. Ziemię, korę oraz  rośliny przywiózł właściciel firmy „MAT Drzewa i krzewy ozdobne” z Jasła. Z tej firmy otrzymaliśmy też rośliny na konkurs na najładniejszy ogród.  Pomoc przy nadruku logotypów i napisów na tablicach informacyjnych  okazał nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ołpinach. Do pomalowania gabloty, mieszczącej się na zagospodarowanym terenie posłużyły farby otrzymane od firmy TOKATO z Tarnowa. Mocowanie tablic wykonali pracownicy przedszkola i rodzice. Wszyscy partnerzy projektu zostali zaproszeni na uroczystość przedszkolną i otrzymali dyplomy.

Teren jest oznakowany 2 tablicami informacyjnymi oraz 12 tablicami z podpisem roślin. Każda tablica zawiera m. in. logotypy partnerów programu oraz wypisani są partnerzy projektu.

W konkursie na najładniejszy ogród 11 właścicieli otrzymało dyplomy oraz nagrody: krzewy i drzewka ozdobne. Ogród, który zajął I miejsce otrzymał dodatkowo nagrodę ufundowaną przez eksperta komisji konkursowej. W ogród ten wpisała się szczególna historia domowników.

Cieszy fakt, że poprzez realizację projektu, społeczność przedszkola włączyła się w działalność na rzecz najbliższego środowiska oraz przyczyniła się do podniesienia walorów estetycznych naszej małej Ojczyzny. Ogród „na cztery pory roku” jest wizytówką nie tylko przedszkola ale całej miejscowości Ołpiny.

Małgorzata Grędel

Koordynator projektu