Konkurs: ,,Moja eko- książeczka”

W marcu nasze przedszkole ogłosiło konkurs plastyczno- literacki ,,Moja eko- książeczka”, którego celem było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich, plastycznych dzieci, zacieśnianie więzi rodzinnych. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców, jego przedmiotem było wymyślenie bajki o treści ekologicznej przez dziecko, zapisanie jej w formie tekstu przez rodzica i zilustrowanie tej bajki przez dziecko z wykorzystaniem surowców wtórnych. Realizacja projektu: ,,Czysta Małopolska” i udział w kampanii społecznej: ,,Cała Polska czyta dzieciom” stały się inspiracją do zorganizowania tego konkursu Na konkurs wpłynęło 23 prace wykonane przez 20 uczestników. Oceny prac dokonało niezależne jury w składzie:

1.Pani Stanisława Ryba – Przewodnicząca Rady Gminy, nauczycielka Zespołu Szkół w Ołpinach

2.Pani Marta Kordek – nauczycielka Zespołu Szkół w Ołpinach

3.Pani Barbara Wójcik – nauczycielka Zespołu Szkół w Ołpinach,

które wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce: Nikola Faliszek, Anna Pyzik

II miejsce: Zuzanna Gabryel, Karolina Solarz

III miejsce: Bartłomiej Piekarz, Oliwia Sroka

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia

Uroczystego wręczenia nagród w obecności rodziców dokonały Pani Przewodnicząca Rady Gminy i Pani Dyrektor Przedszkola. Nagrody ufundowane zostały dzięki dofinansowaniu ze środków Rady Gminy. Dzieci otrzymały wspaniałe nagrody, rodzice zaś pamiątkowe medale. Na zakończenie przedszkolaki złożyły wszystkim świąteczne życzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy Radnym Rady Gminy z Panią Przewodniczącą na czele za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby o dofinansowanie zakupu nagród a dzieciom i rodzicom gratulujemy pomysłowości oraz zaangażowania w wykonanie prac konkursowych.

Halina Mikrut