Ogłoszenie

Komisja rekrutacyjna informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone zostały  przyjęte do Publicznego Przedszkola w Ołpinach w roku szkolnym 2024/2025. Lista dzieci przyjętych jest wywieszona na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone od dnia 6.05.2024r. do 30.06.2024r.