Miesięczne archiwum Kwiecień 2014

Wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II

     W związku ze zbliżającą się kanonizacją wielkiego rodaka Jana Pawła II przedszkolaki przygotowały wieczornicę poświęconą temu historycznemu wydarzeniu. Odkrywały bogactwo osobowości papieża, wartości które głosił i według których żył. Nie zabrakło ulubionych pieśni Ojca Świętego takich jak: „Barka”, „Abba Ojcze”, „Moje miasto Wadowice”. Montaż słowno-muzyczny w sposób bardzo głęboki przybliżył wszystkim uczestniczącym wyjątkowość osoby Jana Pawła II. Dzieci w ciągu całego roku szkolnego poznawały Jego drogę do świętości poprzez dzieciństwo, lata młodości, dorosłe życie i działalność duszpasterską. Obejrzały również teatr lalek pt. „Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem”. Na zajęciach z katechezy nauczyły się modlić do Pana Boga za wstawiennictwem bł...

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia z okazji

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składa

społeczność Publicznego Przedszkola w Ołpinach

Czytaj więcej

Sześciolatki w szkole

     15 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej w Ołpinach odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci 6-letnich. Uczestniczyli w nich również rodzice oraz wychowawczyni grupy przedszkolnej Pani Halina Mikrut. Pobyt w szkole był bardzo atrakcyjny i pożyteczny, o czym świadczy zamieszczona fotorelacja. Serdeczne podziękowania za współpracę kierujemy do Pani Dyrektor Szkoły oraz do uczniów klasy III wraz z Wychowawczynią za zorganizowanie ciekawych zajęć.

Czytaj więcej

Droga Krzyżowa przedszkolaków

Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi Jezu dziękuję Ci…

     Z tymi słowami na ustach przedszkolaki śpieszą do Kościoła, aby wspólnie z Jezusem przeżywać Jego mękę i śmierć na krzyżu. W głębokim przemyśleniu i skupieniu idą a następnie przyklękają przy każdej stacji rozważając, co Pan Jezus wycierpiał za nas dla naszego zbawienia.

Czytaj więcej

Spektakl „O Maciusiu Strażaku”

     2.04.2014 r. animatorzy z teatru lalkowego ART. CINEMA z Nowego Sącza wystawili w naszym przedszkolu spektakl pt. „O Maciusiu Strażaku”. Była to bajka edukacyjna ucząca dzieci prawidłowych zachowań w obliczu zagrożeń, które towarzyszą im w codziennym życiu. W wierszowanej formie przestrzegano żeby dzieci nie bawiły się zapałkami, bo „zapałki w rękach dzieci łatwo pożar mogą wzniecić”; że „woda może być groźna i wchodzić dzieciom do niej nie można, kiedy w pobliżu nie ma dorosłych”.

Po przedstawieniu dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe straży pożarnej, obejrzały mundur szturmowy strażaka, prądownicę oraz kask. Wszystkie przedszkolaki oglądały przedstawienie z ogromnym zainteresowaniem...

Czytaj więcej

Szkolenia nauczycieli

     W ramach projektu pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5- „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty dla nauczycieli, dotyczące m.in.:  form muzyczno-ruchowych, technik plastycznych, muzykoterapii oraz innowacji pedagogicznych. Szkolenia te służą wzbogaceniu oferty edukacyjnej przedszkola.

Małgorzata Grędel

Czytaj więcej

Warsztaty dla nauczycieli

     W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu odbywaja się formy doskonalenia nauczycieli realizowane w ramach projektu pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5- „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Małgorzata Grędel

Czytaj więcej

Akcja charytatywna: ,,Złotówka na budowę Hospicjum Via Spei w Tarnowie”

     Nasze przedszkole bierze udział w akcji charytatywnej, której celem jest zbiórka pieniędzy na budowę pierwszego, stacjonarnego hospicjum w Tarnowie. Organizatorem tej akcji jest Centrum Wolontariatu ,,Empatia” oraz Fundacja ,,Kromka chleba”. Przedstawiciel wolontariatu przekazał nam zaplombowaną puszkę, do której można wrzucać ,,przysłowiową”złotówkę. Tego typu akcje są ważnym elementem wychowania dzieci, gdyż wyrabiają u nich nawyk dzielenia się z innymi i uczą je wrażliwości.

Halina Mikrut

Czytaj więcej

Wizyta przedszkolaków z Szerzyny i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ołpinach

     28 marca gościliśmy dzieci z zaprzyjaźnionego Publicznego Przedszkola w Szerzynach, jak i absolwentów naszego przedszkola ze Szkoły Podstawowej w Ołpinach – uczniów klas I-III wraz z wychowawczyniami. Nasze przedszkolaki przygotowały na tę okoliczność przedstawienie żywego aktora pt.: Rady krasnali”, które zaprezentowali na scenie miejscowego Domu Kultury. Działania związane były z prowadzonym w przedszkolu projektem na rzecz ochrony środowiska „ Czysta Małopolska-czysta Polska”. Zagadnienia poruszane podczas przedstawienia pozwoliły nabyć dzieciom nowe doświadczenia, jak i utrwalić już wcześniejsze umiejętności...

Czytaj więcej

Spotkanie z rodzicami

     Dnia 26.03.2014r. w Domu Kultury w Ołpinach odbyło się spotkanie z rodzicami. Najpierw Pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuchowie wygłosiła prelekcję na temat: ,,Problemy i zagrożenia wieku dziecięcego.” Następnie w ramach realizacji projektu ekologicznego dotyczącego selektywnego gospodarowania odpadami: ,,Czysta Małopolska” dzieci dla swoich rodziców zaprezentowały program artystyczny o tej właśnie tematyce jako wyraz troski o naszą planetę Ziemię. Najpierw wystąpiły maluszki w przebraniu krasnali, które recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły z rekwizytami surowców wtórnych. Dzieci starsze wcielone w leśne postacie wystawiły inscenizację o tematyce ekologicznej dotyczącej segregacji odpadów.

     Celem przedsta...

Czytaj więcej