Euro-Smyki

euro-smyki_smal

EURO-SMYKI – projekt dla przedszkolaków z Ołpin i Szerzyn

 

          Projekt EURO-SMYKI jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat zamieszkujących teren Gminy Szerzyny uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Ołpinach oraz Publicznego Przedszkola w Szerzynach i polega na zwiększeniu dostępu przedszkolaków do oferty edukacyjnej z zakresu języka angielskiego. Zajęciami i warsztatami z języka angielskiego jest objętych 82 dzieci. Nauka języków obcych jest jedną z kompetencji kluczowych określonych przez Unię Europejską a rozpoczęta w wieku przedszkolnym jest bardzo wskazana, gdyż im młodsze dziecko, tym łatwiej przyswaja języki. Uczy się w sposób naturalny podczas słuchania, naśladownictwa i poprzez zabawę. Nauka języka angielskiego jest oparta przede wszystkim na metodach czynnych. Dzieci otrzymały materiały do zajęć, segregatory, teczki na prace oraz ćwiczenia – kolorowanki.

Piosenki, wiersze w języku angielskim dzieci prezentują w czasie przedszkolnych uroczystości. Wybrane zajęcia mają charakter otwarty i wówczas rodzice mają okazje zobaczyć swoje dziecko w czasie nauki oraz brać udział w zabawach integracyjnych czy ruchowych. Raz w miesiącu prowadzone są warsztaty z grupą dzieci, na których opracowywany jest spektakl teatralny, który zostanie wystawiony w czerwcu na uroczystości dla rodziców i lokalnego środowiska. Dzieci uczestniczą w bloku spotkań z psychologiem nt. różnorodności społecznej i szacunku wobec innych „Ja, czyli…”

Na zakończenie zajęć, w zależności od frekwencji i opanowanego materiału przedszkolaki otrzymają dyplomy i nagrody: słowniki polsko-angielskie.

W ramach cross-financingu zostały zakupione do Przedszkola w Ołpinach  stoliki i krzesełka dla dzieci oraz szafa na archiwizację dokumentów a do Przedszkola w Szerzynach – szafki na prace indywidualne dzieci.

 

 

Małgorzata Grędel

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego