Bezpieczny Przedszkolak

bezp_przedszkolak

   Jednym z priorytetowych zadań Publicznego Przedszkola w Ołpinach jest zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w szeroko rozumianym pojęciu. W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole podjęło uczestnictwo w ogólnopolskim programie „Bezpieczny Przedszkolak”.

ziałaniami objęte są dzieci uczęszczające do naszego przedszkola jak również ich rodziny. Program ten ma na celu wdrożenie uczestników do bezpiecznych zachowań w strefie ruchu drogowego, kontaktów społecznych, korzystania z Internetu, uwarunkowań zdrowia fizycznego i psychicznego. Harmonogram działań związanych z powyższym programem został rozpisany na 3-letni okres oddziaływania przedszkolnego. Rok szkolny 2013/2014 ustanowiono rokiem bezpieczeństwa drogowego .

W ramach zadań promujących bezpieczne zachowanie na drodze nasze przedszkole zamieściło w holu gazetkę tematyczną z informacjami dla dzieci i rodziców. Przepracowano też szereg pogadanek w poszczególnych grupach wiekowych opartych na bezpośrednich obserwacjach podczas wycieczek i spacerów, ilustracjach oraz na doświadczeniu dzieci. W ramach uwrażliwienia rodziców na bezpieczeństwo ich dzieci przeprowadzono ankietę dotyczącą przestrzegania przez nich samych zasad bezpieczeństwa względem swoich pociech. Nauczyciele przygotowali również dzieci do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Samorządowe Przedszkole nr 115 w Krakowie przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie nt. „ Odblaskowy Przedszkolak bardziej widoczny na drodze”, w którym nasz wychowanek 6-letni Kacper zdobył pierwsze miejsce. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs zostały wyeksponowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i w Urzędzie Miasta Krakowa.

Dzieci uczestniczyły także w spotkaniu z panem policjantem z Komendy Miejskiej w Tuchowie, w czasie którego utrwaliły między innymi zasady ruchu pieszego a następnie rozwiązały test obrazkowy, który pozwolił ocenić zdobytą dotychczas wiedzę. W grupie „ Odkrywców” dzieci wykonały pracę plastyczną Ruch uliczny wybraną przez siebie techniką i wyeksponowały ją w galerii prac. W kolejnych miesiącach będziemy kontynuować rozpoczęte zadania i wzbogacać nasze działania na rzecz promowania bezpieczeństwa.

Zapraszamy do galerii:

Ewelina Buś-Przyczynek