Certyfikat CIVIS ET PATRIA

   W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole wzięło udział w konkursie „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” zorganizowanym po raz szósty przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej pod Patronatem Honorowym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Nauczyciele wraz z dziećmi opracowali i  zrealizowali projekt pod nazwą „Tu zaczyna się moja miłość do Ojczyzny”. Działania, których efektem było wzmocnienie więzi dzieci – członków społeczności lokalnej – z „najbliższą Ojczyzną” oraz kształtowanie postawy obywatelskiej, zostały opisane i przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Zostaliśmy laureatami (trzy przedszkola w Małopolsce) i otrzymaliśmy Certyfikat CIVIS ET PATRIA – w uznaniu działań podtrzymujących tradycję narodową i więź ze społecznością lokalną.

Małgorzata Grędel

001