Dzieciństwo bez próchnicy

W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole bierze udział w projekcie Dzieciństwo bez próchnicy. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Minister Zdrowia. Celem Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat. W celu  osiągnięcia zamierzonych rezultatów zostały podjęte zadania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje jak i  bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty).

W ramach działań 31 marca nasze przedszkole odwiedziły panie edukator z Uniwersytetu Jagiellońskiego – doktor stomatologii Monika Srebrny i doktor stomatologii Anna Jakubik, które przeprowadziły pogadankę dla najmłodszych i instrukcję prawidłowego mycia zębów. Na zakończenie dzieci otrzymały zestaw do higieny jamy ustnej i kalendarz pomocny w systematycznym  wdrażaniu dzieci do mycia zębów. W tym samym czasie chętni rodzice naszych wychowanków uczestniczyli w warsztatach  gdzie mogli dowiedzieć się co jako rodzice powinni zrobić aby ich  dziecko zawsze miało zdrowe i białe ząbki.

Ewelina Buś-Przyczynek