Miesięczne archiwum Czerwiec 2014

Występy rodziców

Dn. 29 czerwca 2014r. rodzice dzieci przedszkolnych wystąpili w czasie Biesiady Rodzinnej organizowanej przez Zespół Szkół w Ołpinach, przedstawiając inscenizację wierszy Juliana Tuwima pt. „Słoń Trąbalski” oraz „Rzepka”. Rodzicom gratulujemy zdolności aktorskich i serdecznie dziękujemy!

Małgorzata Grędel

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2013/14

W piątek 27 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele. Dalsza część uroczystości odbyła się w przedszkolu. Najpierw Pani Dyrektor poinformowała o przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej a szczególnie o sukcesach dzieci w minionym roku. Następnie dzieci z grupy starszej wierszem i piosenką pożegnały przedszkole. Również młodsza grupa przedstawiła program artystyczny. Na zakończenie Pani Dyrektor pożegnała starszaków wręczając im pamiątkowe dyplomy ukończenia przedszkola i upominki w postaci książek.

Za miniony rok i wspólnie spędzone chwile w przedszkolu dziękujemy wszystkim, a dzieciom kończącym edukację przedszkolną życzymy : „wszystkiego najlepszego na nowej drodze obowi...

Czytaj więcej

Zakończenie szkoleń

W roku szkolnym 2013/2014 w naszym przedszkolu odbywały się formy doskonalenia nauczycieli realizowane w ramach projektu pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5- „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. W czwartek, 26.06.2014r. odbyło się zakończenie, w czasie którego nauczyciele otrzymali zaświadczenia. Szkolenia i warsztaty przyczyniły się do poszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola.

Małgorzata Grędel

Czytaj więcej

Wychowanie zdrowotne w przedszkolu

Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Codziennie zachęcamy dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Dzieci biorą udział w zajęciach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych w sali, na podwórku i w terenie pokonując naturalne tory przeszkód.

Nauczyciele dbali o to, by do ćwiczeń ruchowych dzieci przebierały się w stroje sportowe. Uświadamiano rodzicom potrzebę hartowania dzieci przez przebywanie na powietrzu w każdej porze roku. Organizowanie wyjścia na stadion sportowy było dla dzieci wielkim przeżyciem. Odbywały się tutaj rozgrywki sportowe między grupami, piłka nożna, zabawy z chustą animacyjną, ćwiczenia rozwijające ogólna sprawność ruchową...

Czytaj więcej

Zakończenie projektów „Czysta Małopolska-Czysta Polska” oraz „Czysta Małopolska”

16 czerwca w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach projektu „Czysta Małopolska-Czysta Polska”’ która została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegaturę w Tarnowie i Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie. Celem konferencji było upowszechnianie działań jakie placówki podejmują na rzecz zwiększenia świadomości i kształtowania proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży województwa małopolskiego. Po wystąpieniu zaproszonych gości nastąpiło podsumowanie ogłoszonych konkursów oraz wręczenie dyplomów i nagród wyróżnionym w konkursie. Nasze przedszkole uzyskało III miejsce w etapie rejonowym konkursu na prezentację multimedialną pt. „Segregacja się opłaca” w kategorii przedszkoli...

Czytaj więcej

Foto-relacje z czerwca

Czytaj więcej

Kubusiowi Przyjaciele Natury

     W roku szk. 2013/2014 nasze przedszkole uczestniczyło w VI edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Podczas zajęć przyrodniczych dzieci poznawały pojęcie natury, kształtowały w sobie szacunek dla przyrody oraz zdobywały wiedzę o chronionych gatunkach. Szukając najpiękniejszych miejsc w okolicy dzieci podziwiały piękno naszej Małej Ojczyzny.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.przyjacielenatury.pl.

Czytaj więcej

Dzień Rodziny

Czytaj więcej

Wycieczka do Tarnowa

     We wtorek 10 czerwca dzieci 5-6 letnie uczestniczyły w całodziennej wycieczce do Tarnowa. Na zbiórkę o godzinie 8.00 wszyscy wstawili się w doskonałych humorach i z pełnymi plecakami. Po śniadaniu i przypomnieniu zasad bezpieczeństwa oraz zawarciu umów dotyczących wycieczki wszyscy podekscytowani zajęli miejsca w autokarze. Po kilku przejechanych kilometrach dzieci zaczęły szukać w swoich plecakach słodkości spakowanych przez rodziców.

     Pierwszym naszym celem był Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, gdzie oglądaliśmy przedstawienie „Dzikie łabędzie” na podstawie baśni H. Ch. Andersena. Sztuka przygotowana była przez aktorów Teatru Maska z Rzeszowa. Była to opowieść o braterskiej miłości, poświęceniu i wytrwałości, która została sowicie wynagrodzona...

Czytaj więcej

Występ przedszkolaków na pikniku rodzinnym w Żurowej

     W niedzielę 8 czerwca w Żurowej odbył się piknik rodzinny, w którym wzięły udział przedszkolaki z Ołpin. „ Góralki” i „ Krakowiacy” w ludowych strojach jako wyróżnieni w konkursie „Młode talenty” zaprezentowały swoje ulubione piosenki: „Wianki”, „Krakowiak dla Mamy i Taty”. Za występy dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. Korzystały również z innych atrakcji pikniku takich jak: zjeżdżalnia, trampolina, popisy strażaków. Równocześnie słuchały piosenek w wykonaniu rówieśników z Publicznego Przedszkola w Szerzynach oraz Zespołu Szkół w Ołpinach.

Na koniec odbyły się zabawy dla wszystkich dzieci.

Renata Jasiak

Czytaj więcej