Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Ołpinach

  1. Lidia Mastyj – przewodnicząca
  2. Bożena Duran – wiceprzewodnicząca
  3. Małgorzata Łabuda – skarbnik
  4. Agnieszka Strugała – sekretarz
  5. Jadwiga Gryboś
  6. Barbara Jacher
  7. Anna Archamowicz
  8. Marzena Niziołek
  9. Beata Sołtys