Spotkanie modlitewne przy kapliczce

W maju modlimy się do Matki Bożej przy kapliczkach, śpiewamy Litanię Loretańską, odwiedzamy Matkę Bożą w Naszym kościele i prosimy o Jej wstawiennictwo w niebie. Grupy starsze podczas religii także spotkały się z Maryją przy figurkach w pobliżu kościoła oddając Matce Bożej cześć w postaci pieśni maryjnych np. „Po górach, dolinach…” oraz śpiewając wezwania do Matki Bożej Ołpińskiej. Po przyjściu do przedszkola dzieci kolorowały obrazki w książeczkach poświęcone Maryi Królowej Polski oraz naklejały naklejki w odpowiednim miejscu.

Udekorowały figurkę Maryi w grupie najmłodszej przyniesionymi polnymi kwiatami. Dzieci rozumieją, że Matka Boża jest Mamą wszystkich ludzi na całym świecie i można się do niej modlić rozmawiając w dzień i w nocy i wysyłać swoje prośby i podziękowania do samego nieba.

Renata Jasiak