Certyfikat za udział w akcji „Dzieci uczą Rodziców” pod patronatem MEN

Od listopada 2019 r. nasze przedszkole brało udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców”,  skierowanej do dzieci i ich rodziców. Organizatorem  akcji było Centrum Rozwoju Lokalnego pod honorowym patronatem MEN. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy oraz zachęcanie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. Od listopada 2019 r. przedszkole co miesiąc otrzymywało materiały dydaktyczne tj. konspekty, prezentacje multimedialne oraz zadania do wykonania przez dzieci podczas zajęć przewidzianych na dany miesiąc. Przedszkolaki wzięły udział w następujących lekcjach: „Niepodległa Polska” (obchody świąt państwowych), „Pomocne serce” (pomaganie innym), „Bezpieczne ferie” (najważniejsze zasady bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych), „Mały ekolog” (podróż do świata ekologii), „Wyjątkowa pszczoła” (podróż do świata pszczół). W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa i zawieszeniem zajęć w przedszkolu akcja przekształcona została tak, aby wesprzeć proces domowej edukacji dzieci. W każdą środę i piątek ukazywały się darmowe materiały dla rodziców i wspólnej nauki z dziećmi. Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując akcję min. przygotowało film „Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa” podejmujących 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania oraz udostępniło prezentację on-line „Bezpieczne wakacje” w której przypomniano zasady  jak bezpiecznie bawić się na powietrzu, spędzać czas nad wodą oraz jak być bezpiecznym podróżnikiem w górach. Rodzice chętnie korzystali z treści zawartych w publikowanych materiałach. Po zakończeniu akcji nasze przedszkole otrzymało CERTYFIKAT potwierdzający udział placówki w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą Rodziców”.

Nina Solecka