Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy zgromadzili się na sali Domu Kultury w Ołpinach. Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Grędel, która powitała dzieci, przybyłych rodziców, zarząd Rady Rodziców na czele z panią przewodniczącą Arlettą K. W swoim przemówieniu podkreśliła, że był to rok szczególny, historyczny, w którym obchodzony był jubileusz 50-lecia istnienia Publicznego Przedszkola w Ołpinach. Słowa podziękowań skierowała do Rodziców, zarządu Rady Rodziców za współpracę w ciągu całego roku szkolnego. Szczególne podziękowania otrzymały panie przewodnicząca i zastępczyni RR za bardzo duże zaangażowanie, inicjatywy, pomysłowość w organizacji przedszkolnych uroczystości. Dziękowała paniom nauczycielkom oraz wszystkim paniom pracującym w przedszkolu za wspólne działania na rzecz i dla dobra dzieci. Gratulowała i dziękowała dzieciom, wychowawcom i rodzicom za przygotowania do różnorakich konkursów i osiągania wysokich lokat oraz rozsławiania dobrego imienia przedszkola. Na koniec życzyła wszystkim udanych, wspaniałych i bezpiecznych wakacji, a dzieciom kończącym przedszkole samych sukcesów w szkole. W dalszej części spotkania dzieci piosenką i wierszem podsumowały i pożegnały rok szkolny. Przedszkolaki zostały obdarowane pamiątkowymi książkami oraz słodkimi upominkami. Na koniec czekała na dzieci miła niespodzianka tj. loteria fantowa, w której główną wygraną były 4 wejściówki do Rabkolandu i Inwałdu. Spotkanie zakończyły podziękowania i kwiaty od przedszkolaków dla wszystkich pań pracujących w przedszkolu.

Serdecznie wszystkim za wszystko dziękujemy i do zobaczenia po wakacjach!!!

Katarzyna Dąbrowska – Duda