Spotkanie z panem policjantem

Od początku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Organizowano spacery, wycieczki, podczas których przedszkolaki uczyły się  prawidłowego zachowania w pobliżu jezdni  i przejścia po pasach. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant, dlatego dnia 28.09.2016r. na zaproszenie  dzieci i nauczycieli przybył do naszego przedszkola dzielnicowy z Komisariatu Policji w Tuchowie. Celem wizyty było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pan policjant opowiadał przedszkolakom o swojej pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypominał również o konieczności noszenia elementów odblaskowych. W czasie spotkania  duży nacisk został położony na kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami nieznajomymi i umiejętność mówienia nie  w sytuacjach mogących narazić dziecko na niebezpieczeństwo. Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta., tj: pałka, latarka, kajdanki.W podziękowaniu za interesujące spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dzieci  zaśpiewały panu policjantowi piosenkę i wręczyły drobny upominek.

 Halina Mikrut