Doskonalenia nauczycieli

euro-smyki_smal

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

W naszym przedszkolu już drugi rok odbywają się formy doskonalenia nauczycieli realizowane w ramach projektu pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”‚ Działania 3.5-„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu i lutym 2015r. odbył się cykl warsztatów o tematyce: „Sukcesowi trzeba pomóc. Czyli co wpływa na sukcesy szkolne dziecka?”, „Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz”, „Relaksacja, muzykoterapia, improwizacje ruchowe, zabaw rytmiczne – wczesne wspomaganie rozwoju, profilaktyka” oraz „Kinezjologia Edukacyjna wg dr Paula Dennisona”. Zdobyte umiejętności i wiedza pomogą nauczycielom podjąć takie działania aby każde dziecko uczęszczające do przedszkola osiągnęło sukces edukacyjny. Zajęcia prowadziła Pani ekspert Krystyna Litwora a Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji jest Pani Grażyna Skrzekucka.

Małgorzata Grędel