Zabawy muzyczno – rytmiczne z grupą 3, 4 i 5- latków

Zajęcia muzyczne prowadzone w grupach młodszych są zaplanowane w ciągu tygodnia i dodatkowo w czwartki o godz. 13.30 . Przedszkolaki z radością w nich uczestniczą, gdyż mogą potańczyć, zagrać na instrumentach perkusyjnych do ulubionych piosenek np. do „Deszczowej piosenki”; śpiewają przy pianinie i rytmicznie poruszają się z wykorzystaniem chusteczek czy baloników. Podczas zajęć bawimy się w „Echo rytmiczne”, rozróżniamy wysokości dźwięków, reagujemy na zmianę dynamiki, wspólnie się integrujemy. Dbamy o to, aby dzieci z różnych grup czuły się na zajęciach swobodnie, aby pobudzały swoją wyobraźnię muzyczną, rytmiczną i słowną. Mogą samodzielnie spróbować swoich sił wygrywając własne dźwięki na pianinie. Dzieci uczą się śpiewania zgodnie z prowadzoną linią melodyczną, zapamiętują poszczególne zwrotki piosenek i rymowanek. Podczas zajęć muzycznych przedszkolaki słuchają muzyki relaksacyjnej, wyciszającej, a także rozwiązują zagadki muzyczne np. „Jaka to melodia?”. W zabawach stosujemy aktywne słuchanie muzyki wg metody B. Strauss np. „La Raspa”, „Deszczowa zabawa”, „Idzie pajączek”. Wplatamy też elementy metody wg E. E. Gordona czyli stymulowanie rozwoju muzycznego głównie za pomocą śpiewu. Dzieci uczą się przez to harmonijnego i rytmicznego poruszania się, wzbogacają słownik słuchowy, wrażliwość słuchową, głos, umiejętność śpiewania, współdziałania z innymi, naśladowania. Dziecko, które od najwcześniejszych lat ma kontakt z muzyką pełniej się rozwija i ma lepszy kontakt ze światem.

Renata Jasiak