Mały Miś w świecie emocji – strach

W miesiącu lutym zajęcie dotyczące emocji poświęcone było strachowi. Dzieci z grupy II wysłuchały opowiadania Misiowej Mamy pt. „Nie bój się misiu”, rozmawiały o swoich lękach oraz poznały znaczenie powiedzenia „strach ma wielkie oczy”. Przekonały się również o tym, że jeżeli ktoś okazuje strach nie można się z niego śmiać, ponieważ każdy czegoś się boi. Następnie dzieci wzięły udział w zabawach na radzenie sobie ze strachem. Przedszkolaki przy muzyce przesyłały sobie maskotkę misia bez użycia rąk i zastanawiały się „Jak czuje się miś?”. Na zakończenie każde dziecko rysowało „swój strach”, a następnie go zniszczyło, aby już nigdy się nie pojawił.

Nina Solecka