Warsztaty ekologiczne

Wszystkie dzieci, nawet duże
posprzątają dziś podwórze.
A dorośli pomagają
śmieci w workach wyrzucają.
Pierwszy worek jest zielony
cały szkiełkiem wypełniony.
W żółtym worku jest bez liku
niepotrzebnych już plastików.
A niebieski worek – wiecie
papierowe zbiera śmieci.
My przyrodę szanujemy
śmieci więc segregujemy.
Z ekologią za pan brat
mama, tata, siostra, brat.

Tym właśnie wierszem 17 kwietnia Pani pracująca w  Urzędzie Gminy w Szerzynach zaprosiła nasze przedszkolaki do wzięcia udziału w warsztatach  dotyczących  segregacji odpadów. Celem spotkania było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.  Podczas zajęć praktycznych przedszkolaki poznały pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami min. segregacja, kompostowanie, recykling. Dowiedziały się dlaczego tak ważne jest segregowanie śmieci. Odpady  wyrzucane przez człowieka ulegają rozkładowi przez wiele lat (np. butelka plastikowa rozkłada się od stu do tysiąca lat, puszka aluminiowa ok. tysiąca lat a szkło ok. 4 tysięcy lat).  Dzieci poznały także sposoby ponownego wykorzystania wybranych odpadów powstających w gospodarstwie domowym a także miały możliwość własnoręcznie segregować odpady do worków w różnym kolorze.

Serdeczne podziękowania składamy pracownikowi Urzędu Gminy w Szerzynach za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie bardzo interesujących warsztatów, przez które nasze przedszkole przyczyni się do segregacji odpadów w naszej miejscowości, bo przecież wszyscy lubimy spędzać czas w czystym otoczeniu.

Nina Solecka