Adoracja Pana Jezusa przy żłóbku

„Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki…”

Dnia 3.01.2024 roku przedszkolaki adorowały Pana Jezusa w stajence betlejemskiej. Dzieci ofiarowały serduszka Dzieciątku Jezus i umieściły je wokół żłóbka. Modliły się, śpiewały kolędy i wielbiły Pana Jezusa słowami „Dzieciątko Jezus narodzone w szopie wielbimy Ciebie…” Na zakończenie dzieci oglądały szopkę, szukały zwierzątek znajdujących się wokół, nazywały postacie adorujące Małe Dzieciątko. Spotkanie z Dzieciątkiem Jezus umocniło wiarę dzieci w Zbawiciela, który przyjął ludzkie Ciało dla naszego Odkupienia.

Renata Jasiak