Publiczne Przedszkole w Ołpinach wśród wyróżnionych Eko-liderów 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

     Publiczne Przedszkole zgłosiło do WFOŚiGW w Krakowie ankietę konkursową Eko-przedszkole (zgodnie z regulaminem konkursu 2000 znaków), w której została zawarta informacja dlaczego przedszkole zasługuje na tytuł Eko-lidera 20-lecia.

     Do ankiety została dołączona prezentacja multimedialna (20 slajdów), pokazująca działania proekologiczne w latach 1993 – 2013. Wymagane dokumenty informowały m.in...

Czytaj więcej

Przedszkolaki z Ołpin świętują Niepodległość

11_listopad

   11 listopada 1918r. przeszedł do historii jako jeden z najważniejszych dni w dziejach naszego kraju i narodu. Wtedy właśnie państwo polskie odrodziło się jako suwerenny i niepodległy kraj. Co roku 11 listopada Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia radujemy się z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju i możemy bez przeszkód uczyć się, pracować i tworzyć lepszą przyszłość naszej ojczyzny. W tym dniu także dzieci powinny cieszyć się ze swoich osiągnięć i sukcesów.

W tym roku wszystkie nasze przedszkolaki wzięły aktywny udział w przygotowaniach do uroczystych obchodów Święta Niepodległości...

Czytaj więcej

Seminarium nt. „Koncepcja pracy przedszkola”

koncepcja_pracy

  12 listopada 2013r. w godzinach popłudniowych odbyło się seminarium nt. „Koncepcja pracy przedszkola”, które przeprowadziła Pani Małgorzata Jaśko – Kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa w MCDN – ODN Tarnów.

Oprócz nauczycieli i rodziców z naszego przedszkola udział wzięli nauczyciele z Publicznego Przedszkola w Szerzynach i Publicznego Przedszkola w Ryglicach. Seminarium zostało przeprowadzone metodami aktywnymi. Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczyciele i rodzice wykorzystają w opracowaniu, modyfikowaniu i realizacji koncepcji pracy przedszkola.

Czytaj więcej

Rozważania różańcowe przedszkolaków

roznaniec

        Miesiąc październik jest poświęcony Matce Bożej. Pamiętają o tym przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Ołpinach, które z wielkim zaangażowaniem włączyły się w przygotowanie do modlitwy różańcowej.  Na kolejnych październikowych katechezach dzieci zapoznawały się z objawieniami maryjnymi, kolorowały obrazek różańca, uczyły się pieśni o Matce Bożej. Chętnie przynosiły swoje różańce i poznawały prawidłowy sposób odmawiania modlitwy różańcowej.

Rozważania tajemnic różańca świętego ubogacone było prośbami dzieci kierowanymi do Maryi, pieśniami takimi jak: „Zawitaj Królowo Różańca Świętego”, „Jak paciorki różańca” .  Przedszkolaki modliły się także przy figurze Matki Bożej Fatimskiej składając bukiet modlitewnych róż...

Czytaj więcej

Pasowanie na Przedszkolaka

pasownie13

 

                      PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 

Pasowanie na Przedszkolaka to pierwsza tak ważna uroczystość przedszkolna dla naszych pociech. Odbyła się ona 10 października 2013r. w Domu Kultury w Ołpinach.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich rodziców przez Panią Dyrektor.  Następnie dzieci z grupy: Milusie, Promyczki i Odkrywcy z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały wiersze . Po złożeniu ślubowania, Pani Dyrektor kładła na ramieniu każdego dziecka specjalny ołówek i nadawała mu miano przedszkolaka. Po pasowaniu zaś każde dziecko otrzymało pamiątkowy ołówek i soczek.  Impreza zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Gale...

Czytaj więcej

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

euro-smyki_smal

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

W Publicznym Przedszkolu w Ołpinach odbywają się formy doskonalenia nauczycieli realizowane w ramach projektu pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”‚ Działania 3.5-„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej

Powitanie Pani Jesieni w przedszkolu

jesien13

Powitanie Pani Jesieni

         W dniu 23 września zawitała do nas astronomiczna jesień.

Takiej okazji nie mogły przeoczyć przedszkolaki, które powitały nową porę roku radośnie i w dobrym humorze.

Wszystkie dzieci obejrzały inscenizację „O gęsiareczce Kasieni i złotych listkach Pani Jesieni” w oparciu o utwór L. Krzemienieckiej w wykonaniu nauczycieli oraz uczestniczyły w zabawach o tematyce jesiennej. Wiersze, piosenki i tańce wprowadziły wszystkich w radosny, nastrój. Przedszkolaki chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami, słuchały muzyki i naśladowały różne odgłosy.

Czytaj więcej

Wycieczka integracyjna do Krakowa

          Wycieczki są jedną z ciekawych form prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Służą one bezpośredniemu poznaniu rzeczywistości i obserwować rzeczy, zjawiska, procesy i sytuacje w „naturalnych warunkach i naturalnym ich przebiegu”.

          Wycieczka zorganizowana 18 września miała  na celu integrację grupy przedszkolnej oraz ich rodziców. W wycieczce do Krakowa wzięły udział dzieci 6 – letnie wraz z rodzicami. W planie było zwiedzanie krakowskiego zoo, odwiedziny u smoka wawelskiego oraz spacer po ryku. Wielką atrakcją było karmienie krakowskich gołębi. Spacer zaostrzył apetyt naszych dzieciaków, dlatego chętnie i bez grymaszenia wszyscy zjedli obiad w restauracji staropolskiej „U babci Maliny”.  Następnym punktem wycieczki był rejs statkiem po Wiśle.

Czytaj więcej

Osiągnięcia przedszkolaków

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Czytaj więcej