Akcje ekologiczno – charytatywne

W tym roku szkolnym nasze przedszkole uczestniczyło w kilku akcjach ekologicznych i charytatywnych.

Po ogłoszeniu przez Wójta Gminy Szerzyny pana Grzegorza Gotfryda konkursu na zbieranie plastikowych butelek, przedszkolaki wspólnie ze swoimi rodzicami przystąpiły do pracy. Systematycznie dorzucały do żółtych worków puste opakowania po wypitych napojach. Efekt zbiórki okazał się imponujący. Rekordziści zebrali kolejno: Błażej D. 3820 szt., Kamil D. 3300szt., Agnieszka K. 3253 szt. Podsumowanie konkursu odbyło się 20 czerwca w Urzędzie Gminy Szerzyny. Pan wójt osobiście pogratulował najbardziej zaangażowanym i wytrwałym, wręczył pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. Natomiast wszyscy pozostali, którzy uczestniczyli w zbiórce, otrzymali podziękowania z rąk pani dyrektor Małgorzaty Grędel i również otrzymali dyplomy, upominki i żywe drzewka do posadzenia w ogrodzie.

Aby dbać o czystość środowiska, na terenie przedszkola umieszczone są specjalne pojemniki na zużyte baterie. Dzieci korzystając z dobrodziejstw nowych technologii wykorzystały ich dosyć sporo i wyczerpane mogły składować w określonych pojemnikach. Informujemy i zachęcamy wszystkich, którym zależy na czystym otoczeniu, że istnieje możliwość przyniesienia niepotrzebnych baterii do naszych pojemników. W końcu wszyscy musimy nauczyć się proekologicznych zachowań dla naszego wspólnego dobra jakim jest otaczająca nas przyroda.

W dosyć łatwy i prosty sposób dzieci mogły okazać swoje dobre serce i chęć pomocy potrzebującym. Prawie codziennie ktoś przynosił plastikowe zakrętki, aby dorzucić „cegiełkę” na rzecz chorych chłopców oczekujących na tak potrzebne im wózki inwalidzkie. Okazało się, że wspólnie zgromadziliśmy kilka worków zakrętek. Jak bardzo cieszy fakt, że małym nakładem pracy jesteśmy w stanie wywołać uśmiech i radość na twarzach innych ludzi. Zachęcamy wszystkich Rodziców, aby włączali się ze swoimi dziećmi we wszystkie tego rodzaju akcje.

Katarzyna Dąbrowska – Duda