Udział w konkursie organizowanym przez KRUS

W bieżącym roku nasze przedszkole wzięło udział w ósmej już edycji konkursu plastycznego organizowanego przez KRUS. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a wsparcia organizacyjnego udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.  Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, która miała zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej hasło konkursowe. Przed wykonaniem prac w przedszkolu odbyło się szkoleniowe spotkanie z pracownikami Kasy, które  miało na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Oprócz tego wszystkie przedszkolaki otrzymały książeczki zawierające ćwiczenia i zadania promujące właściwe zachowania w gospodarstwie wiejskim. Nadesłane prace zostały ocenione przez  komisję regionalną i 15 maja w placówce KRUS w Tuchowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Nasz przedszkolak Hubert G. znalazł się w gronie laureatów. Zajął on wysokie III miejsce i otrzymał pamiątkowy dyplom oraz atrakcyjną nagrodę. Serdecznie gratulujemy Hubertowi i życzymy dalszych sukcesów.

Nina Solecka