Ogłoszenie

Wszystkie zapisane dzieci z terenu Gminy Szerzyny zostały zakwalifikowane do przyjęcia w roku szk. 2018/2019. W związku z tym proszę rodziców/opiekunów prawnych aby zgłosili się do przedszkola w dniach 17 – 24 kwietnia 2018 r. celem wypełnienia odpowiednich dokumentów (zgodnie  z Zarządzeniem nr 6/2018 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 5 stycznia 2018 r.).

Małgorzata Grędel