Wspomnienie o Świętym Janie Pawle II

Święty Jan Paweł II to Patron dzieci i naszych rodzin, którego codziennie wspominamy w modlitwie nie tylko w domu, ale też w czasie katechezy przedszkolnej. Przygotowując dzisiejsze spotkanie z papieżem Polakiem przybliżamy dzieciom Jego wspaniałą postać poprzez prezentację filmu edukacyjnego „Historia życia Papieża Polaka”. Przypomnieliśmy sobie słowa naszego rodaka „Przytulam do serca dzieci, papież wam uśmiech śle, bądźcie pociechą w rodzinie i pilnie uczcie się. Nieście świadectwo wiary, błogosławię każdej rodzinie, ufajcie Panu Bogu w każdej życia godzinie”. Dzieci zaśpiewały Ojcu Świętemu Jego ukochaną „Barkę”, „Znowu Cię spotykam”, „Nie lękajcie się”, „Kochamy Cię Janie Pawle II”. Modliły się też przed wspólnie wykonanym ołtarzykiem „Koronką do Miłosierdzia Bożego”. Dzisiejszy dzień był dla naszych dzieci czasem nadziei miłości i wiary, które na pewno zaowocują w przyszłości.

Renata Jasiak