Konkurs plastyczno – recytatorski

W dniu 05.04.2018r. odbyła się IV edycja Przedszkolnego Konkursu Plastyczno –  Recytatorskiego pod hasłem ,,Wiosna wierszem malowana”. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką, wzbogacenie wiadomości dzieci dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w związku nadejściem nowej pory roku- wiosny, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, recytatorskich oraz popularyzowanie poezji dziecięcej. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej  do recytowanego wiersza o tematyce wiosennej. W konkursie wzięło udział 12 osób, które oceniała niezależna komisja w składzie:

Pani Marta Kordek  – nauczycielka Szkoły Podstawowej  w Ołpinach

Pani Grażyna Depczyńska -Bara  –  nauczycielka Szkoły Podstawowej  w Swoszowej.

Po naradzie jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Julia Ryba

II miejsce – Agnieszka Kuś

III miejsce – Oliwia Czerkies

Pozostali recytatorzy otrzymali wyróżnienie.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów.

Halina Mikrut