,,Spotkanie z książką”- czytania ciąg dalszy

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze działania wspierane są przez zaproszonych do przedszkola gości. Nauczycielki codziennie czytają przedszkolakom ulubione bajki, baśnie, których słuchanie umila dzieciom pobyt w przedszkolu. W dniu 12.03.2018r. do czytania zaprosiliśmy Panią Martynę M. – mamę Filipka, która przeczytała nam kilka bajek wybranych przez syna i wypożyczonych w bibliotece. Były to min. książki pt. ,,Radiowóz”, ,,Kolorowe pojazdy”, ,,Calineczka”.  Dzieci z zainteresowaniem słuchały czytanych utworów.

Serdecznie dziękujemy mamie Filipka za odwiedziny, a  wszystkich rodziców zachęcamy do głośnego czytania swoim dzieciom.

Halina Mikrut