Ogłoszenie – zapisy dzieci na rok szk. 2018/2019

Publiczne Przedszkole w Ołpinach ogłasza zapisy dzieci w wieku 3 – 6 lat na rok szkolny 2018/2019.

Karty zapisu należy pobrać i złożyć w kancelarii w dniach 01.03 – 30.03.2018r.

Nasze przedszkole posiada bogatą ofertę wychowawczo – edukacyjną:

  • Jest dostępne dla każdego dziecka a personel otwarty na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców,
  • Dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, by zabawy miały twórczy charakter,
  • W naszym przedszkolu każde dziecko osiąga sukces,
  • W realizacji programu wychowawczego przedszkole koncentruje się na aspektach prozdrowotnych: kultura fizyczna, zdrowie psychiczne, żywienie, ekologia,
  • Nauczyciele współpracują ze sobą i rodzicami dla dobra dziecka, jego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa,
  • W każdej grupie prowadzona jest nauka religii,
  • Dziecko może skorzystać z dwóch lub trzech posiłków przyrządzonych w przedszkolnej kuchni odpowiednich dla potrzeb i zdrowia dziecka,
  • Istnieje możliwość organizowania zajęć dodatkowych, m. in. zajęcia rytmiczne, artystyczne, sportowe.