Udział w projektach „ Czysta Małopolska” oraz „Czysta Małopolska – Czysta Polska”

czyst_malopols

 Edukacja ekologiczna jest ważnym składnikiem edukacji obywatelskiej kształtując społeczeństwo rozumne i akceptujące zasady zrównoważonego rozwoju. Musi ona obejmować wszystkich ludzi a w pierwszej kolejności najmłodszych, którzy wykazują największą percepcję. Dlatego też nasze przedszkole wzięło udział w Małopolskim projekcie edukacji ekologicznej połączonym z organizacją konkursu plastycznego „Czysta Małopolska – Czysta Polska” oraz „Czysta Małopololska”.

Projekty wdrażane są przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegaturę w Tarnowie we współpracy z Towarzystwem Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie, mają charakter długoterminowy i będą realizowane cyklicznie. W bieżącym roku szkolnym od listopada do czerwca, dotyczą selektywnego gospodarowania odpadami i zakładają kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez: zdobywanie praktycznej wiedzy na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, organizację selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórkę surowców wtórnych: baterii i nakrętek. Ponadto nakrętki będą przekazane na zakup wózka inwalidzkiego dla chłopca z okolic Gorlic.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty przeprowadzi ankietę skierowaną do dyrektorów dotyczącą działań w zakresie segregacji odpadów, konkurs na prezentację multimedialną działań oraz konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lekcyjnych lub zajęć teatralnych o tematyce ekologicznej. Delegatura w Tarnowie ogłosiła również konkurs plastyczny „Jak odpady segregować,… mogę namalować”.

Nina Solecka