Dni Przyjaciół Lasu

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole zgłosiło udział w akcji „Dni Przyjaciół Lasu”, której organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Lasu. W ramach tej akcji w lutym grupa „Skrzatów” wzięła udział w pierwszym etapie konkursu rysunkowego „Bajkowy las”, którego celem było przedstawienie swojego wyobrażenia bajkowego lasu jakie dziecko zna z ulubionych bajek, opowieści. Prace zostały wyeksponowane oraz sfotografowane w celu opublikowania ich w ogólnopolskiej galerii konkursowej, która zostanie utworzona na stronie internetowej „Dni Przyjaciół Lasu”. Wszyscy uczestnicy etapu przedszkolnego otrzymali dyplomu udziału w konkursie. Spośród prac konkursowych wykonanych przez dzieci koordynator akcji wyłonił jedną pracę i przesłał na adres Biura Konkursowego TPL. Rozstrzygnięcie II etapu konkursu – ogólnopolskiego nastąpi 31.03.2015r.

W ramach akcji 20 marca odbyło się również spotkanie z leśniczym z Nadleśnictwa Gromnik. Dzieci miały możliwość poznania ciekawych odgłosów lasu (ptaków, zwierząt), dowiedziały się ile lat rozkładają się niektóre śmieci (np. skórka z banana, worek foliowy, puszka). Leśniczy zainteresował dzieci swoimi opowieściami o zwierzętach i ptakach wykorzystując ciekawe plansze edukacyjne. Przedszkolaki miały możliwość zadawania pytań panu leśniczemu i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasz gość na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. W nagrodę od Nadleśnictwa Gromnik przedszkole otrzymało drzewko, jak również wiele książeczek o treści ekologicznej oraz broszur przyrodniczych. Na zakończenie spotkania dzieci wspólnie z Panem leśnikiem zasadziły w ogrodzie przedszkolnym podarowaną lipę.

Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu Markowi Malinowskiemu i Nadleśnictwu Gromnik za to owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Koordynator Nina Solecka