„Dzień otwarty” w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Ołpinach

12 marca 2015r. w Zespole Szkół w Ołpinach odbył się „dzień otwarty” , na który zaproszone zostały dzieci 6-letnie wraz z rodzicami. Wzięły w nim udział również Pani dyrektor Małgorzata Grędel oraz wychowawczynie grup przedszkolnych Pani Nina Solecka i Pani Ewelina Stężowska. Dzieci oraz rodzice mieli możliwość zwiedzenia pomieszczeń szkoły w tym sali gimnastycznej, świetlicy, klas lekcyjnych jak również sali komputerowej, gdzie uczestniczyły w zajęciu z wykorzystaniem tablicy multimedialnej przygotowanym przez Panią Stanisławę Ryba i Panią Martę Kordek. Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Ołpinach chętnie odpowiadała na wszystkie nurtujące rodziców pytania. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Nina Solecka