Udział w kampanii „Pierwsze kroki w (cyber) Świecie”

Kampanię „Pierwsze kroki w (cyber) Świecie” adresowano głównie do rodziców dzieci przedszkolnych. Jej celem  jest przede wszystkim ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym, a także wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców służących bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów cyfrowych przez przedszkolaków. Inicjatorem kampanii została Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a realizatorem Fundacja Poza Schematami. Materiały w formie broszurek otrzymali wszyscy rodzice dzieci 6-letnich uczęszczających do naszego przedszkola.

Nina Solecka