Międzynarodowy projekt „Poznaj swojego sąsiada”

W październiku przedszkolaki z grupy Odkrywców wzięły udziału w międzynarodowym projekcie „Poznaj swojego sąsiada” finansowanego z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2023”. Celem projektu była integracja najmłodszych mieszkańców Polski i Czech poprzez wzajemne bliższe poznanie: kultury, zwyczajów, ważnych postaci oraz symboli narodowych. Głównym zadaniem, które czekało na uczestników projektu była realizacja lekcji w oparciu o materiały edukacyjne (prezentacja multimedialna i karty pracy) udostępnione przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Dla uczestników projektu ogłoszony został również konkurs plastyczny „Pocztówka z mojego miasta”, w ramach którego przygotowano pracę plastyczną prezentującą naszą miejscowość.

Nina Solecka