Realizacja modułu „Emocje w życiu codziennym”

W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki podobnie jak w poprzednich latach biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Jeden realizowanych w grupie Skrzatów modułów to „Emocje w życiu codziennym”. Jego głównym celem jest edukacja społeczna w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych. W ramach modułu przeprowadzono cykl zajęć na temat emocji. W trakcie różnorodnych działań dzieci rozróżniały emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, kształtowały świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie. Przedszkolaki wzięły udział w minitreningu odporności emocjonalnej mającym na celu uświadomienie, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, uczyły się panowania nad nieprzyjemnymi emocjami np. podczas czekania na własną kolej w zabawie.  W realizację modułu włączyła się również Pani pedagog, która kształtowała u dzieci świadomość, że wszystkie emocje są potrzebne, „nie ma złych emocji”. W trakcie zajęć dzieci wykonały także gniotkę, malowały palcami i całą dłonią (metoda malowania 10 palcami), bawiły się masą plastyczną oraz wykonały portret św. Mikołaja.

Nina Solecka