Zajęcie: ,,Mój dom na Ziemi” Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Dnia 22 listopada w grupie ,,Odkrywców” odbyło się zajęcie o planecie Ziemi i domu rodzinnym. Najpierw dzieci rozwiązały zagadki, wysłuchały wiersza pt: ,,Wysypisko” i segregowały odpady do odpowiednich koszy, dokonując analizy i syntezy głoskowej wybranych słów. W dalszej części dowiedziały się co oznacza symbol recyklingu, zbudowały dom z figur geometrycznych i opowiadały o swoim, rodzinnym domu, ponadto utrwalały poznane cyfry i litery. W czasie zabawy z kostkami literowymi przedszkolaki czytały powstałe sylaby i układały wyrazy oraz zdania. Na zakończenie wykorzystano elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz: na tacy z kaszą manną rysowały różne wzory i podejmowały próby pisania poznanych liter.

Halina Mikrut