Dzieci uczą rodziców: Leśne opowieści

,,Leśne opowieści” to tytuł drugiej lekcji w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej ,,Dzieci uczą rodziców” przeprowadzonej w grupie starszaków. Tym razem tematyka lekcji została skorelowana z treściami programowymi realizowanymi w grupie ,,Odkrywców”. Stała się więc ciekawym podsumowaniem wiedzy zdobytej o lesie i jego mieszkańcach. Dzięki serii zajęć, w tym wycieczki do lasu w Joninach oraz lekcji ,,Leśne opowieści”  dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat najbardziej złożonego i trwałego ekosystemu, jakim jest las. Starszaki obejrzały barwną prezentację  przedstawiającą min. warstwową budowę lasu z jej roślinnością i mieszkańcami. Nie zapomniano również o zasadach prawidłowego zachowania się w lesie. Ponadto na zajęciu prowadzono także zabawy i ćwiczenia wspomagające kształtowanie się u dzieci orientacji przestrzennej. Na zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną.

Halina Mikrut