Udział przedszkolaków w IV Edycji #SprzątamyDlaPolski

Na początku października przedszkolaki z grup starszych wzięły udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania lasów i pobliskich terenów zielonych. Wydarzenie #SprzatamyDlaPolski pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego szerzy ideę zielonego patriotyzmu oraz ukazuje postawy odpowiedzialności obywatelskiej wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Nasi mali podopieczni również  przyłączyli się do tej ogólnopolskiej akcji. Zaopatrzeni w ochronne rękawiczki i worki na śmieci z ochotą przystąpili do sprzątania skweru w centrum Ołpin. Mamy nadzieję, że przez takie właśnie działania najmłodsi obywatele uczą się odpowiedzialności ale również dają dobry przykład wszystkim mieszkańcom naszej Ojczyzny. Pamiętajmy, że troska o klimat i środowisko jest jednym z elementów współczesnego patriotyzmu.

Nina Solecka