Prelekcja „Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka”

Dnia 06.10.2022r. w Domu Kultury w Ołpinach obyła się prelekcja prezentowana przez pedagoga specjalnego dla rodziców, dotycząca wpływu wysokich technologii na rozwój dziecka. Najpierw rodzice dowiedzieli się czym są wysokie technologie. W dalszej części ukazano jak filmy, radio i bajki działają na stymulację mózgową. Zaprezentowano, co dzieje się w mózgu dziecka kiedy prawa półkula zostanie przestymulowana, jak zatracają się połączenia synaptyczne w mózgu. Na zakończenie został przedstawiony, krótki filmik, gdzie główną rolę odgrywał mózg dziecka, emocje towarzyszące i złość.

Warto zapamiętać !!!

Zbyt wczesne lub intensywne korzystanie z urządzeń mobilnych może powodować zaburzenia koncentracji, które skutkuje późniejszymi trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania, pisania oraz w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Jeszcze 2 godziny po wyłączeniu gry komputerowej pola czołowe są nieaktywne, co całkowicie uniemożliwia uczenie się. W wyniku wysokiej plastyczności kory mózgowej dzieci w wieku przedszkolnym mogą pod wpływem obrazu telewizyjnego lub komputerowego przesterować mózg na odbieranie przede wszystkim obrazów a nie mowy. Dziecko kształtuje jedynie myślenie obrazowe, wyizolowane od działań w grupie społecznej.

Anna Witkowska