„Dzieci uczą rodziców: Elementarz bezpieczeństwa”

Nasze przedszkole już po raz czwarty bierze udział w Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej: ,,Dzieci uczą rodziców”.  Na pierwszej lekcji ,, Elementarz bezpieczeństwa” dzieci z najstarszej grupy poszerzyły i utrwaliły wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w drodze do przedszkola. Przedszkolaki obejrzały prezentację podczas której przypomniały sobie i utrwaliły niektóre znaki drogowe oraz numery alarmowe, wysłuchały wiersza ,,Sygnalizacja świetlna”. Następnie poznały 5 zasad bezpiecznego przedszkolaka, zwracając uwagę na istotę noszenia odblasków i rozwiązywały zagadki. W czasie wycieczki uczyły się jak prawidłowo i bezpiecznie przechodzić po pasach przez jezdnię. Na koniec pokolorowały obrazek dotyczący omawianego tematu.

Halina Mikrut