Wizyta „Starszaków” w Radiu RDN w Tarnowie

Pod koniec roku szkolnego dzieci z grupy Odkrywców wzięły udział w konkursie plastycznym „Małopolska – Moje miejsce na Ziemi”, ogłoszonym przez Stowarzyszenie RDN Radość – Dobro – Nadzieja. Celem konkursu było budowanie tożsamości dzieci poprzez zapoznanie ich z zabytkami, ciekawymi miejscami, tradycją i kulturą regionu,  oraz rozwijanie aktywności twórczej.  Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną, która przedstawiała zabytki naszej miejscowości. Znalazły się na niej: Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Cmentarz wojenny, Kaplica przydrożna pw. św. Michała Archanioła, Kapliczka pw. św. biskupa Wojciecha wraz z otaczającymi ją drzewami oraz Kapliczka pw. Matki Bożej. Praca przedszkolaków została doceniona i nagrodzona I miejscem. Wszystkie dzieci z grupy Odkrywców otrzymały cenne nagrody (opaski smart band) ufundowane przez Województwo Małopolskie, zakupione w ramach realizacji projektu „Małopolska – moje miejsce na Ziemi”. Ponadto przedszkolaki miały okazję udzielić wywiadu  oraz zwiedzić radio RDN Małopolska w Tarnowie. Dzieci wstąpiły też do pobliskiego kościoła, gdzie pomodliły się i śpiewały piosenki religijne. Serdecznie gratulujemy sukcesu. Podziękowania kierujemy do Pana Grzegorza Gotfryda Wójta Gminy Szerzyny za sfinansowanie dzieciom przejazdu.

Nina Solecka