Dzieci Uczą Rodziców

Trzecia edycja Ogólnopolskiej akcji edukacyjne „Dzieci Uczą Rodziców” ogłoszonej przez Centrum Rozwoju Lokalnego już za nami. Celem akcji było zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym nas świecie, a także zachęcanie ich do rozmów z rodzicami. Comiesięczne lekcje podejmowały tematykę  bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Każda lekcja składała się z dwóch części. W pierwszej nauczyciel wprowadzał dzieci w tematykę zajęć a w drugiej najmłodsi otrzymywali zadanie do wykonania. Finałem przeprowadzonych działań było otrzymanie przez placówkę Certyfikatu potwierdzającego udział w akcji.

Nina Solecka

Obraz (Copy)