Skąd się biorą produkty ekologiczne?

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” to ogólnopolski program edukacyjny realizowany przez nasze przedszkole. Został on opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Zajęcia w programie realizowane były poprzez wykorzystanie publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, rozmowy, teatrzyki, opowiadania, quizy na temat zdrowego stylu życia. Ponadto w ramach programu w przedszkolu odbyły się obchody min. Dnia Pszczoły, Światowego Dnia Wody, Światowego Dnia Śniadania, Dnia Jabłka, Światowego Dnia Mycia Rąk. Miało miejsce dużo różnorodnych warsztatów kulinarnych, wycieczek (np. do sadu, ogrodu). Przedszkolaki wzięły również udział w projekcie edukacyjno-informacyjnym Dzieciaki Mleczaki gdzie poznały właściwości odżywcze nabiału. W realizację programu zostali również zaangażowani rodzice. Na uwagę zasługuje min. wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego Paryja prowadzonego przez rodziców naszego przedszkolaka. Nawiązano również współpracę min. z Nadleśnictwem Gromnik oraz Gospodarstwem Ogrodniczym Flora in Vitro w Dębowcu. Dzięki realizowanemu programowi nasze przedszkole jest zdrowe, ekologiczne i przyjazne a przedszkolaki zdobytą wiedzę i umiejętności stosują wraz z rodzicami w codziennym życiu.

Nina Solecka

Obraz (8) (Copy)