Jezus mnie kocha – katechezy dla przedszkolaków

Program nauczania religii dla przedszkolaków jest dostosowany do wieku rozwojowego dzieci od 3-6 lat. Tematyka jest związana z kalendarzem Roku Liturgicznego i wieloma świętami przeżywanymi w kościele i w domu rodzinnym. Dzieci uczestnicząc w katechezach nauczyły się rozróżniać modlitwę dziękowania, proszenia i przepraszania. Wzięły udział w modlitwie różańcowej oraz spotkaniu z Osobą Św. Jana Pawła II w formie montażu słowno- muzycznego. Na katechezach dzieci śpiewają pieśni religijne, uczą się krótkich modlitw, rozwiązują zagadki, układają memory np. „Tajemnice Różańca Świętego”, słuchają opowiadań, przedstawiają scenki z życia Św. Rodziny. Czasem sięgamy do filmów edukacyjnych np. „Misje w Afryce” lub do prezentacji multimedialnych „Objawienie Matki Bożej w Fatimie”. Podczas spotkań katechetycznych często zasłuchujemy się i rozważamy Słowo Boże zawarte Biblii dla dzieci, aby w ten sposób odkrywać Boga jako Stwórcę świata i Dawcę życia. Dzieci poznają symbolikę Krzyża Świętego jako wyrazu miłości Jezusa do ludzi. W procesie wychowania inspirowanego wiarą dzieci poznają związki Boga ze światem, odkrywają swoje miejsce w rodzinie i grupie rówieśniczej. Prawidłowe przeżywanie doświadczeń religijnych wytwarza w dziecku możliwość porządkowania sobie świata wartości. Daje to obraz Boga serdecznego, dobrego i wzbudzającego zaufanie. 

Z całego serca dziękujemy Rodzicom za to, że nasze przedszkolaki mogą czynnie uczestniczyć w katechezach, rozwijać się duchowo i kierować swą miłość do Boga i bliźniego.

Renata Jasiak