Kubusiowi Przyjaciele Natury

W miesiącu maju przedszkolaki z grupy Skrzatów wzięły udział w kolejnej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.  W ciągu tygodnia przeprowadzono zajęcia o tematyce przyrodniczej, ekologicznej oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu na podstawie otrzymanych scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych. W trakcie zajęć dzieci min. poszerzały i utrwalały swoje wiadomości na temat podstawowych zasad ochrony środowiska, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe odżywianie oraz aktywne spędzanie czasu. Przedszkolaki min. oglądały filmy edukacyjne, które z humorem wprowadzały dzieci w tematykę zajęć i wyjaśniały podstawowe pojęcia, wykonały sok marchewkowo-jabłkowy, bawiły się na powietrzu wykorzystując chustę animacyjną, wzięły udział w ćwiczeniach gimnastycznych z elementem rywalizacji, wykonywały karty pracy o tematyce ekologicznej.                                                                            Ufamy,  że program „Kubusiowych Przyjaciół Natury” pomógł  wprowadzić dzieci w piękny świat natury i sprawił, że zajęcia były przygodą pełną zabawy i twórczych pomysłów.

Nina Solecka