Droga krzyżowa z udziałem dzieci

W środę 17 marca 2021 r. przedszkolaki wzięły udział w drodze krzyżowej idąc do kościoła, by razem z Jezusem uczestniczyć w Jego męce. Zaśpiewały pieśni, które nauczyły się na katechezie: „Przepraszam Cię”,  „Rysuję krzyż”, „Któryś za nas cierpiał rany”. Dzieci były skupione, zasłuchane w rozważaniach i zapatrzone w kolejne stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa. Wszystkie zmieniały się chętnie podczas niesienia krzyża. Wiedzą, że Jezus poprzez śmierć i zmartwychwstanie dokonał dla nas zbawienia. Spotkanie z Jezusem na pewno umocni w dzieciach wiarę w życie wieczne i w Jego bezgraniczną miłość do każdego człowieka.

Renata Jasiak