Udział w akcji: ,,Dzieci uczą rodziców”

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym bierze udział w II edycji Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej: ,,Dzieci uczą rodziców”. Akcja objęta jest honorowym patronatem MEN. Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych oraz zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem zajęć przeprowadzonych podczas całej akcji. Przedszkolaki z najstarszej grupy zrealizowały lekcję 1 ,,Młody patriota” podczas której utrwaliły symbole narodowe, dowiedziały się, kim byli ojcowie niepodległości oraz czym jest patriotyzm. W dalszej części zajęcia brały udział w zabawie dydaktycznej z elementami kodowania ,,Co wiemy o Polsce?” rozwiązując zagadki o Polsce i utrwalając poznane litery i cyfry. Na zakończenie zaśpiewały ,,Piosenkę małego patrioty”. Zadaniem domowym dzieci było podzielić się z rodzicami wrażeniami z zajęcia oraz  pod ich czujnym okiem pokolorować obrazek rodziny przygotowującej się do obchodów święta narodowego.

Halina Mikrut