Zabawa tropiąca

Przez ostatnie kilka tygodni starszaki na zajęciach omawiały zagadnienia związane z jesienią. Uwieńczeniem  podsumowania tematu kompleksowego o jesieni była zabawa tropiąca ,,Jesień na leśnej polanie”.  Istotą zabawy było przemieszczanie się  zgodnie z wyznaczonym kierunkiem i wykonywanie specjalnie wyznaczonych zadań, po to aby dotrzeć do celu. Zabawa rozpoczęła się po śniadaniu, kiedy przedszkolaki otrzymały list od zająca Poziomki, który ukrył się w sali i gdy go znajdziemy, pragnie zostać w naszej grupie. Aby odnaleźć zajączka, dzieci poszukiwały strzałek wskazujących kierunek marszu i przechodziły kolejno do poszczególnych stanowisk, gdzie rozwiązywały różne zadania. Każde z poleceń ukryte w kolorowej kopercie motywowało dzieci do innego rodzaju aktywności: intelektualnej – układanie i omawianie obrazków historyjki obrazkowej ,,Jak Kolczatek szukał mieszkania”, rozwiązywanie zagadek o leśnych zwierzętach, kontynuowanie podanego rytmu z tworzywa przyrodniczego, dobieranie parami liści i owoców pochodzących z tego samego drzewa, ruchowej – zabawa ruchowa orientacyjno -porządkowa ,,Wiewiórki w dziupli”, muzycznej – śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej, tanecznej – ,,Jesienny bal na leśnej polanie u zajączka Poziomki” oraz plastycznej- malowanie do muzyki A. Vivaldiego ,,Cztery pory roku – jesień”. Zabawa tropiąca okazała się świetnym sposobem na kształcące, emocjonujące i aktywne spędzenie jesiennego przedpołudnia.

Halina Mikrut